Utredning visar på behov att omvärdera ”Snap Back Zones”

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Statens haverikommission (SHK) har i sin slutrapport RS 2014:03, rörande en dödsolycka ombord på Morraborg 2011, visat på flera brister rörande säker förtöjning

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook