Välbehövlig kunskapsökning

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

När jag började skriva om sjöfart i mitten på nittiotalet var det näst intill omöjligt att hitta forskare att intervjua om frågor som rörde arbetsmiljön ombord. Visst fanns det en och annan, men då handlade det mer om spridda initiativ än om sammanhållna institutioner med arbetsmiljö som profil. Under de två decennier som passerat har det hänt massor inom det här området. Sjöfartshögskolan i Göteborg var tidigt ute. Bland annat med studier om hur utformningen av fartygsbryggor påverkar däcksbefälens arbete, de ergonomiska förhållandena i maskinrummen liksom olika vaktsystems inverkan på trötthetsnivåerna (fatigue) ombord.
Från medicinskt håll kom i slutet av nittiotalet en studie om cancer bland sjömän. Uppmärksamheten blev stor och ämnet förs nu vidare av forskare vid universitetssjukhuset i Umeå. Även på Sjöfartshögskolan i Kalmar bedrivs sedan ett antal år forskning inom arbetsmiljöområdet. Ett viktigt bidrag därifrån var den undersökning som avslöjade hur det fuskades med arbetstidsjournaler ombord; att man i själva verket jobbade betydligt mer än vad som uppgavs officiellt och därmed bröt mot vilotidsreglerna. En rapport av betydligt senare datum var den studie om intendenturpersonalens arbetsmiljö som kom tidigare i år. Men även flera andra högskolor och institut ägnar sig numera åt arbetsmiljön till sjöss. Bland dem IVL Svenska miljöinstitutet, där det just nu pågår en studie, tillsammans med Sjöfartshögskolan i Kalmar om hur innemiljön på fartyg påverkar de som arbetar ombord.
Och det här är bara ett axplock av allt som sker inom arbetsmiljöforskningen till sjöss.
Nu förtiden finns det nästan alltid forskare att intervjua om arbetsmiljöförhållanden ombord och banken av vetenskaplig fakta och statistik fylls hela tiden på. Och för en organisation som San, som i över 60 år ägnat sig åt att förbättra villkoren till sjöss, betyder det här en stabilare grund att stå på och mer kunskap att sprida ut i branschen.

Linda Sundgren /redaktör San-nytt

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook