Vuxenmobbning – subtila jävligheter eller öppna påhopp

Brukar ni beskriva jargongen på er arbetsplats som ”rå men hjärtlig”? Se upp i så fall! Ett sådant samtals-klimat kan vara grogrund för mobbning.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Brukar ni beskriva jargongen på er arbetsplats som ”rå men hjärtlig”? Se upp i så fall! Ett sådant samtals-klimat kan vara grogrund för mobbning.

Kränkande särbehandling, vuxenmobbning, är ett vanligt problem på våra arbetsplatser. Enligt undersökningar har var nionde yrkesarbetande blivit utsatt och kvinnor och män drabbas ungefär lika ofta. Mobbingen kan yttra sig på olika sätt. Utfrysning, resa sig upp och gå när en viss person kommer in i rummet, systematiskt skitsnack och undanhållande av information är några exempel. Ibland är det som pågår tydligt för omgivningen, men ofta handlar det om små signaler som bara den drabbade uppfattar. Ilona Björk Bovin är socionom och arbetsmiljökonsult. Hon har arbetat med kränkande särbehandling i arbetslivet i 15 år och har även skrivit en bok i ämnet.
– Man brukar prata om subtila djävligheter, säger hon. Det kan vara menande blickar eller att man slutar hälsa. Ibland är det väldigt raffinerat men inte desto mindre obehagligt för den som blir utsatt.
Hon säger att i stort sett vem som helst kan bli offer för mobbning. Däremot finns det ofta utmärkande drag hos dem som kränker med maktbegär, avundsjuka och dålig självkänsla.

Negativ respekt
– Den som inte vågar stå upp för sig själv och sina åsikter har lättare än andra att ta till ojusta metoder för att få sin vilja igenom. Man har ett behov av att sätta dit andra för att hävda sig, säger hon.
Enligt Ilona Björk Bovin är det heller inte ovanligt att den som mobbar har en framträdande roll i arbetslaget.
– Många gånger är det någon som andra har en negativ respekt för. Man är lite skraj för att gå emot den här personen och man är kanske rädd för att själv bli utsatt. Därför blir det ofta en tyst mobb som inget säger fast man ser vad som pågår.
Hon säger att risken för mobbning är större på företag med en osund kultur. Accepteras en rå jargong och sexuella skämt är det lättare att folk blir kränkta och mår dåligt än om man har en mer professionell hållning till varandra.
– Det här är mycket av en ledarskapsfråga. Om chefen är svag och otydlig och kanske använder ett grovt språk, blir det tillåtet även för andra att göra det. Ibland är det chefen själv som kränker och då blir det ytterligare en dimension på problemet.

Undvik mobbning på jobbet
Ilona Björk Bovin är tillsammans med Krister Skoglund författare till handboken Undvik mobbning på jobbet från 2008. I den beskrivs hur kränkande särbehandling uppstår och vad det omfattar, men också handfasta råd om hur man motverkar detta. Boken kan beställas hos Prevent på www.prevent.se eller info@prevent.se. Även på Arbetsmiljöverkets hemsida hittar du böcker på det här temat.

Svårt att lösa
Ilona Björk Bovin säger att det kan vara mycket svårt att lösa en mobbningssituation som pågått under en längre tid. Hennes främsta råd är att arbeta förebyggande. Att diskutera vad som är en bra samtalston och hur man vill bli bemött.
– I ett öppet och sunt klimat där alla vet vad som gäller är det mycket svårare för kränkande beteenden att få fäste. Men det är också en utbildningsfråga och det är viktigt att alla förstår vad kränkningar faktiskt är och vilka effekter de kan få.
Men om en mobbningssituation ändå uppstår är det viktigt att agera så fort som möjligt, menar Ilona Björk Bovin. Märker man att en kollega plötsligt slutar hälsa eller på annat sätt beter sig nonchalant, är det bäst att ta itu med det snarast.
– Konfrontera personen och fråga varför han eller hon exempelvis inte hälsar. Som vuxen är ju ett sådant beteende egentligen ganska pinsamt och förmodligen kommer det att upphöra om du påpekar det. Men långt ifrån alla klarar av att ha ett sådant samtal själv och då måste man vända sig till chefen. Mobbning upphör sällan av sig självt.
Men även kollegor har ett ansvar för varandra.
– Det är viktigt att de runtomkring inte blir passiva åskådare utan försöker att med gemensamma krafter visa civilkurage och ifrågasätta mobbarens beteende, säger Ilona Björk Bovin.
Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook