Kontakt

Har du frågor om San:s verksamhet eller om arbetsmiljö till sjöss är du välkommen att höra av dig till oss. Våra kontaktuppgifter hittar du här. 

San-kontoret

För ärenden om arbetsmiljö till sjöss, beställningar av arbetsmiljöblocket med mera. 

Sjöfartens Arbetsmiljönämnd
Box 11916, 404 39 Göteborg

E-post: info@san-nytt.se

San-Nytt-redaktionen

För frågor om San-Nytt eller hemsidan. 

Linda Sundgren
Tel: 0708-20 39 88
E-post: linda@san-nytt.se