San:s arbetsmiljöutbildning

Med San:s arbetsmiljöutbildning får du grundläggande kunskap om arbetsmiljöarbetet ombord. Information varvas med frågor kopplade till varje kapitel där du kan testa dina kunskaper. Du förflyttar dig enkelt mellan de olika avsnitten i utbildningen och efter att ha slutfört utbildningen får alla som önskar ett intyg mejlat till sig. 

San:s arbetsmiljöutbildning

San:s arbetsmiljöutbildning vänder sig till alla som på något sätt arbetar med arbetsmiljö inom sjöfarten. Utbildningen ger god inblick i vad arbetsmiljöarbetet till sjöss handlar om och varvar fakta och information med frågeövningar. Alla som är intresserade kan göra utbildningen utan kostnad.