Dag: 17 augusti, 2010

Den 7 juni lade doktorand Cecilia Österman fram sin licentiatuppsats om hur förbättringar i arbetsmiljön ombord påverkar rederiernas lönsamhet. Hon ska nu gå vidare…
”Våga vara ledare” är temat för SAN:s konferens 2010. En rad spännande föreläsare talar om allt från ILO:s sjöarbetskonvention till framtidsvisioner och samarbete över…