Licentiatuppsats om arbetsmiljö och ekonomi

Den 7 juni lade doktorand Cecilia Österman fram sin licentiatuppsats om hur förbättringar i arbetsmiljön ombord påverkar rederiernas lönsamhet. Hon ska nu gå vidare med bland annat en studie för att försöka hitta teoretiska samband mellan arbetsinsatser och utkomst.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Den 7 juni lade doktorand Cecilia Österman fram sin licentiatuppsats om hur förbättringar i arbetsmiljön ombord påverkar rederiernas lönsamhet. Hon ska nu gå vidare med bland annat en studie för att försöka hitta teoretiska samband mellan arbetsinsatser och utkomst.

Avhandlingen skrivs vid Institutionen för sjöfart och marin teknik vid Chalmers tekniska högskolan i Göteborg och beräknas bli klar i december 2012.

Läs uppsatsen i pdf-format: Ergonomics – an uncharted route to improved overall systems performance in shipping

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook