Författare: Linda Sundgren

I skrivande stund är kriget i Ukraina inne på sin 13:e vecka. Rapporteringen om grymma övergrepp och dödligt våld mot civila fortsätter strömma ut…
John Lund har drabbats av astma med försämrad lungkapacitet efter exponering för isocyanater. Nu skolar han om sig till maskiningenjör, men hälsoproblemen han utvecklat…
Trygghet, inkludering och motivation är ledorden i forskningsprojektet Redo 2. Efter ytterligare anslag går projektet in i en ny fas med fokus på förebyggande…
Olycksstatistiken från den europeiska sjöfartsmyndig-heten, EMSA, för år 2020 publicerades i december. Sammanlagt rapporterades 2 837 händelser under 2020 i europeiska farvatten och i fartyg…