Författare: Linda Sundgren

Årets San-pris går till en framgångsrik duo som genom ett långvarigt och målmedvetet arbete lyckats vända en tämligen besvärlig personalsituation på fartyget där de…
I april 1956 bildades Sjöfartens centrala arbetarskyddsnämnd, det som senare kom att döpas om till Sjöfartens arbetsmiljönämnd – San. Syftet med nämnden var att…