Författare: Linda Sundgren

Eftersom pandemiläget är fortsatt osäkert har vi beslutat att ställa in årets San-konferens som skulle hållits i Göteborg den 27 oktober. Istället kommer vi…
Senast den 1 november ska alla anställda som har handintensiva arbeten erbjudas medicinska kontroller, enligt en föreskrift från Arbetsmiljöverket. Föreskriften har ökat fokus på…
Ett pågående forskningsprojekt ska ta fram verktyg för att underlätta riskbedömningen av handintensiva arbeten. Bedömningsverktygen består av flera delar och omfattar både en checklista…
Bättre chefsstöd och mer fokus på förebyggande åtgärder behövs för att öka jämställdheten inom sjöfarten. Det är några av slutsatserna i en nypublicerad forskningsrapport…
Dödliga arbetssjukdomar ska omfattas av den nollvision som sedan 2016 gäller för arbetsolyckor. Det var en av nyheterna i regeringens nya arbetsmiljöstrategi som presenterades…
Den 25 juni uppmärksammas sjömän världen över genom International maritime organizations (IMO) Sjömännens dag. Förra året inleddes en kampanj för att uppmana regeringar att…