Författare: Linda Sundgren

Kriget I Ukraina påverkar sjöfarten och ombordanställda på en rad olika sätt. Bland annat blev runt 2 000 sjömän på 94 fartyg fast ombord…
Att manövrera okända fartyg genom grynniga skär­gårdar och trånga passager kräver koncentration och sinnesnärvaro. Men oregelbundna hamnanlöp, schemaändringar och störd sömnrytm kan göra det…
I skrivande stund är kriget i Ukraina inne på sin 13:e vecka. Rapporteringen om grymma övergrepp och dödligt våld mot civila fortsätter strömma ut…
John Lund har drabbats av astma med försämrad lungkapacitet efter exponering för isocyanater. Nu skolar han om sig till maskiningenjör, men hälsoproblemen han utvecklat…