Bättre arbetsmiljö med systematik och samverkan

Motivering till San-priset 2022

Årets San-pris går till en person vars långa karriär utmärkts av ett föredömligt engagemang för såväl arbetsmiljön ombord som för sina kollegors välbefinnande. Hans insatser går långt utöver vad befattningen kräver och han är noga med att försäkra sig om att de som arbetar i fartyget ska må bra, även de som tillhör andra avdelningar än den han själv är chef för. Pristagaren har genom åren också visat ett starkt engagemang i frågor som handlar om att motverka kränkningar och trakasserier inom sjöfarten. Tillsammans med företrädare från landorganisationen i det rederi där han arbetar, har han utvecklat en uppskattad utbildning om hur man motverkar och hanterar trakasserier och kränkningar ombord. 

Mottagare av Sjöfartens arbetsmiljönämnds pris 2022 är Sandro Chiesi, teknisk chef i Stena Line.

Föredrag: 

Genom samverkan gör vi skillnad – Jeanette Ganesjö (pdf)

Hallands Hamnar – Ulf Rosén o Thomas Andersson (pdf)

Samverkan och dess rättsliga rötter – Maria Steinberg (pdf)

Säker bordning – Rolf Svanström o Lars Axvi, Sjöfartsverket (pdf)

Ägande och samverkan – Peter Boström, Nobina (pdf)


Vill du veta mer kring samverkan finns mer information på Gilla jobbets hemsida: https://gillajobbet.se/tips-for-samverkan/