Friska fartyg – belasta rätt

Variera era arbetsställningar och glöm inte bort återhämtningen. Det var återkommande budskap från talarna under årets San-konferens som hölls den 25 oktober på World trade center i Stockholm. Konferensen handlade om belastningsskador – en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar på såväl den svenska som den europeiska arbetsmarknaden – och tog upp alltifrån lagstiftning och synergonomi till hur man utvecklar arbetsmiljön ombord på de nya isbrytare som ska byggas. Årets San-pris gick till Anders Ekberg, huvudskyddsombud, och Bent Björn-Nielsen, lokal ordförande i Seko sjöfolk. Båda arbetar på Viking Lines M/S Viking Cinderella. De fick priset för att de tillsammans lyckats vända en besvärlig personalsituation ombord i fartyget till något positivt. Anders Ekberg hade dock fått förhinder och kunde därför inte vara med under själva prisutdelningen som skedde i samband med konferensen. 

Motivering till San-priset 2023

Årets San-pris går till en framgångsrik duo som genom ett långvarigt och målmedvetet arbete lyckats vända en tämligen besvärlig personalsituation på fartyget där de båda tjänstgör till något positivt och framåtblickande. Tillsammans har de regelmässigt omhändertagit ärenden som varit viktiga för fartygets besättning och skapat ett modernare förhållningssätt till arbetsmiljön ombord. Bland annat genom ett systematiskt drivande av angelägna frågor i fartygets skyddskommitté med handlingsplaner, åtgärder och uppföljningar. En av pristagarnas chefer framhåller också den ”otroliga förmågan” att skapa bra relationer mellan fack och företagets landorganisation vilket i förlängningen underlättar för alla anställda ombord. 

Jeanette Wetterström och Görel Johansson
Tommy Wilén
Magnus Sköldbäck
Kersti Loren
Cecilia Österman
Karl Herlin
Jörgen Eklund
Hillevi Hemphälä

Föredrag:

Arbetsmiljöverkets tillsyn av ergonomin – Kersti Loren

Ergonomi på Sveriges nya isbrytare – Karl Herlin

Gerillaergonomi – Tommy Wilén

Goda exempel från verkliga livet – Cecilia Österman

Handintensivt arbete – Magnus Sköldbäck

Smarta arbetskläder – Jörgen Eklund


Här är även länken för inslaget “Rörelsepaus på jobbet” från Galaxen som vi tipsade om: Uppvärmning och rörlighet för dig i byggsektorn | Galaxen