Sjöfartens arbetsmiljöhandbok

I arbetsmiljöhandboken finns fakta om olika arbetsmiljörisker, information om hur arbetsmiljöarbetet ombord kan bedrivas och vilka lag- och författningskrav som styr arbetsmiljön ombord. Handboken innehåller också en utförlig beskrivning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) tillsammans med checklistor som kan användas i det dagliga arbetsmiljöarbetet. 

Sjöfartens arbetsmiljöhandbok

Sjöfartens arbetsmiljöhandbok är en vidareutveckling av det som till och med 2016 kallades Sjöfartens arbetsmiljömanual. Uppdateringar av arbetsmiljöhandboken görs löpande och kommuniceras via prenumerationstjänsten nedan.

Om du vill ha den engelska versionen av arbetsmiljöhandboken, skicka ett mejl till info@san-nytt.se.