Sjöfartens arbetsmiljöhandbok

I arbetsmiljöhandboken finns fakta om olika arbetsmiljörisker, information om hur arbetsmiljöarbetet ombord kan bedrivas och vilka lag- och författningskrav som styr arbetsmiljön ombord. Handboken innehåller också en utförlig beskrivning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) tillsammans med checklistor som kan användas i det dagliga arbetsmiljöarbetet. 

Sjöfartens arbetsmiljöhandbok

Sjöfartens arbetsmiljöhandbok är en vidareutveckling av det som till och med 2016 kallades Sjöfartens arbetsmiljömanual. Uppdateringar av arbetsmiljöhandboken görs löpande och kommuniceras via prenumerationstjänsten nedan.