Etikett: Arbetsskada

John Lund har drabbats av astma med försämrad lungkapacitet efter exponering för isocyanater. Nu skolar han om sig till maskiningenjör, men hälsoproblemen han utvecklat…