Etikett: frisk

Medan sjukfrånvaron inom färjetrafiken är ganska hög dras lastfartygen med sjuknärvaro. Få anmäler ohälsa under en längre törn….