Sjömän arbetar trots sjukdom

Medan sjukfrånvaron inom färjetrafiken är ganska hög dras lastfartygen med sjuknärvaro. Få anmäler ohälsa under en längre törn.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Medan sjukfrånvaron inom färjetrafiken är ganska hög dras lastfartygen med sjuknärvaro. Få anmäler ohälsa under en längre törn.

Av de fyra rederier som San-nytt varit i kontakt med är skillnaderna i antalet sjukskrivningar stor mellan färjor och lastfartyg. Det senaste året låg sjukskrivningarna inom Tallink Silja på sju procent och inom Stena Line runt fem procent. Motsvarande siffra för handelsrederierna Broströms och Wallenius Lines låg runt fyra procent.

– Drabbas ett av våra fartyg av maginfluensa kan hela besättningen ligga däckad, men det är ingen som sjukskriver sig. Man hjälps åt och den som har minst feber går upp, säger Louise Langely, personalman vid Broströms.
Inte heller utnyttjas möjligheten att sjukskriva sig under ledigheten av alla.
– Det är få som sjukskriver sig för en kraftig förkylning ”jag är ändå hemma”, resonerar många. Men om sjukdomen drar ut över flera veckor så ringer man till oss, säger Louise Langely.

Inom färjetrafiken följer sjukskrivningarna ett annat mönster. Hos Stena Line är driftsbesättningen inte sjukskriven mer än kollegorna på lastfartyg, medan sjukskrivningarna inom servicebesättningen är ungefär dubbelt så hög.
– En orsak kan vara att intendenturen träffar mycket passagerare och oftare exponeras för smitta. Sen har de ett slitsamt jobb också, säger Elinor Gerle, personalman vid Stena Line.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook