Sjöfolkets mentala hälsa i fokus under FN:s arbetsmiljödag

Cecilia Österman

Den 28 april firas FN:s arbetsmiljödag för att främja ett säkert, hälsosamt och anständigt arbete. I år hade jag förmånen att få medverka i en workshop i Cork om sjöfolks mentala hälsa arrangerad av International Maritime Health Foundation. På plats fanns sjöfolk, forskare från olika discipliner, personer från IMO, rederier, sjöförsäkringbolag och lastägare. Syftet med workshoppen var att tillsammans identifiera risk- och friskfaktorer kopplade till sjöfolks mentala hälsa och sammanställa forskningsbaserade rekommendationer till branschen. 

Ämnet är högaktuellt då studier visar på hög förekomst av stressrelaterade besvär, utbrändhet och även självmord hos sjöfolk. Diskussionerna visade stor samstämmighet när det gällde riskfaktorer i arbetsmiljön. Utmaningar som nämns berör bland annat långa törnar och arbetspass, stress, fatigue, osäkra anställningar, social isolering, mobbning och trakasserier. Däremot var det inte lika entydigt vad som behöver göras för att minska dessa risker. Någon talade sig varm för vad sjömannen själv kan göra: gå ned i vikt, sluta röka och kröka, motionera, lägga sig i tid och inte mobba varandra. Onekligen viktiga hälsoaspekter men åtgärder för att slimma besättningen även i detta avseende kommer knappast att leda till någon väsentlig förändring. Men när vi betraktar riskfaktorerna ser vi att de flesta faktiskt är grundade i medvetna designval. 

Någonstans har det fattats beslut om hur arbetet ska organiseras och som omfattar tjänstgöringsperioder, anställningsformer, schemaläggning och besättningens sammansättning. Det påverkar också sjöfolkets upplevelse av att behandlas likvärdigt, möjlighet till återhämtning, lärande och att skapa och vårda relationer. Det finns alltså en hel del beslut vi kan välja att fatta för att främja sjöfolks mentala hälsa. Och med bra förutsättningar på jobbet ökar också sannolikheten för att vi beter oss som folk.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook