Etikett: Återhämtning

Att manövrera okända fartyg genom grynniga skär­gårdar och trånga passager kräver koncentration och sinnesnärvaro. Men oregelbundna hamnanlöp, schemaändringar och störd sömnrytm kan göra det…