Etikett: insjo

Den svenska sjöfartsbranschens gemensamma tillbuds-och rapporteringssystem, Insjö, har bytt namn till Foresea. Systemet håller på att lanseras utomlands och ett samarbetsavtal mellan ICC, som…
I sjöfartens olycks- och tillbudsrapporteringssystem Insjö finns för närvarande 2 366 rapporter. En särskilt intressant händelse berör CO2-systemet i ett fartyg. Det kan noteras att…
Inom Insjö-systemet håller ett analysverktyg på att utvecklas som ska fungera som hjälpmedel vid sökning….
Att skriva många incidentrapporter tyder på engagemang och kvalitetskänsla snarare än på ett illa skött fartyg. Det är kärnbudskapet i den nya informationsfilm, Tack…