Från Insjö

I sjöfartens olycks- och tillbudsrapporteringssystem Insjö finns för närvarande 2 366 rapporter. En särskilt intressant händelse berör CO2-systemet i ett fartyg. Det kan noteras att ett arrangemang, så som det beskrivs i rapporten, inte uppfyller godkänd standard.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

I sjöfartens olycks- och tillbudsrapporteringssystem Insjö finns för närvarande 2 366 rapporter.

En särskilt intressant händelse berör CO2-systemet i ett fartyg. Det kan noteras att ett arrangemang, så som det beskrivs i rapporten, inte uppfyller godkänd standard.
En matros skulle hämta ett långskaft i färgförrådet till en målarroller varvid skaftet fastnade i vajern till CO2. Detta medförde att CO2 utlöstes.
Orsaken till händelsen var att vajern till utlösningen av CO2 hängde fritt cirka 30 cm inne i färgförrådet.

Då dörren var öppen kunde matrosen snabbt ta sig ut i säkerhet. Om dörren varit stängd och matrosen av någon anledning inte kommit ut i tid skulle en allvarlig olycka kunnat inträffa.

Åtgärder som bör göras: Utlösnings­vajern lägges in i till exempel ett rör så den inte hänger fritt. Alternativt flyttas CO2-flaskan ut från färgförrådet.

Insjö ID 2393/Safety Alert 1-2009

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook