Dag: 14 december, 2021

Den psykiska ohälsan bland sjömän har ökat kraftigt under pandemin. Ju längre tid ombord desto mer mental ohälsa och sämst mår sjömän på bekvämlighetsflaggade…