San:s nya arbetsmiljöutbildning – ingen bok på burk

Cecilia Österman, forskare vid Sjöfartshögskolan i Kalmar

Alla har rätt till en bra arbetsmiljö. Alla har också rätt till kunskap om hur arbetsmiljöarbetet ska gå till, vilka risker som kan finnas i den egna arbetsmiljön och hur arbetet kan utföras så säkert som möjligt för att minska risken för olyckor och ohälsa.

Genom San:s nya arbetsmiljöutbildning är det möjligt för alla att få en grundläggande förståelse för arbetsmiljöarbetet ombord. Den är fritt tillgänglig på San:s hemsida och kräver inget konto eller registrering. Det innebär att även de som fortfarande går i skolan eller inte har fast anställning har möjlighet att öka sina arbetsmiljökunskaper. Utbildningen är framtagen av en arbetsgrupp inom Sjöfartens arbetsmiljönämnd, i samverkan med Learnways, som är specialister på samspelet mellan pedagogik och innehåll i webbutbildningar. Digitala utbildningar riskerar ofta att sluta i en ’bok på burk’. Målet med arbetet har därför varit att utbildningen ska öka kunskapen om arbetsmiljö på ett sätt som gör det lätt att omsätta i praktiken. Målgruppen är främst de som på något sätt arbetar med arbetsmiljö inom sjöfarten, som chef, arbetsledare eller skyddsombud. Men eftersom det är en grundläggande utbildning som inte kräver förkunskaper passar den också för den är ny i sjöfarten och vill veta mer om hur arbetsmiljöarbetet fungerar ombord. Utbildningen ger en god introduktion till arbetsmiljöns regelverk iland och till sjöss, betydelsefulla faktorer i arbetsmiljön och hur de kan hanteras för att förebygga att någon blir sjuk eller gör illa sig på grund av jobbet. Utbildningen är uppdelad i fem delar: 

  • lagar, regelverk och ansvar
  • systematiskt arbetsmiljöarbete
  • organisatorisk och social arbetsmiljö
  • de fysiska arbetsmiljöerna ombord
  • de praktiska arbetsuppgifterna.

Utbildningen hittar du på arbetsmiljoutbildning.san-nytt.se

Genomgående varvas faktakunskaper med interaktiva övningar där du får reflektera över frågeställningar och praktiskt träna på att hantera olika situationer. Det går enkelt att förflytta sig mellan de olika delarna som kan genomföras steg för steg eller i valfri ordning. Systemet håller reda på vilka delar du har gjort och vad som kvarstår. Det är möjligt att göra utbildningen på både dator, läsplatta och mobil. Du kan göra den hur många gånger som helst och när alla moment är genomförda går det att ladda ner ett intyg på att du genomfört utbildningen. I dag finns utbildningen på svenska och inom kort kommer den även kunna göras på engelska. Det blir då möjligt att med ett enkelt knapptryck byta språk när som helst för den som till exempel vill öva upp sina språkfärdigheter genom att lära sig vad de olika begreppen heter på både svenska och engelska. Den här utbildningen är ett första steg mot ökad kunskap om arbetsmiljö. Vår förhoppning är att den ger mersmak och en vilja att lära sig mer. Kunskap om hur en bra arbetsmiljö skapas och förståelse för sambanden mellan arbetsmiljö, hälsa och prestation är nödvändiga för att uppnå ett hållbart arbetsliv.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook