Slarvigt lastad timmerlast i svensk hamn

Ett problem som kräver stora pådrag är lastförskjutning
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Ett problem som kräver stora pådrag är lastförskjutning. Det är särskilt vanligt med däckslast av timmer och en sådan händelse inträffade sent i vintras utanför ostkusten. Vanliga påverkande faktorer vid dessa händelser är otillräckligt surrad last och att man använt felaktigt surr- ningsmaterial, exempelvis textilband i stället för kätting. Ofta förekommer fukt i form av snö eller is under virkespaketen som ibland dessutom är inplastade. Det leder till att friktionen i praktiken elimi- neras. Vid hög tyngdpunkt och lite hårt väder därtill är ofta förskjutningen ett fak- tum. I det aktuella fallet hade fartyget vid avgång mycket dålig stabilitet på grund av för mycket däcklast. Det är befälha- varen och besättningen som ansvarar för att lastning och surrning utförs kor- rekt. Inte desto mindre finns anledning att reflektera över det faktum att ganska många sådana händelser inträffat med fartyg som lastats i svenska hamnar. Hän- delserna har inte blivit svensk statistik eftersom fartygen ofta är utländska och förskjutningarna skett utanför svenskt vatten. Inför vinterhalvåret kan det dock finnas anledning även för hamnar och stuverier att, i den mån de kan, bidra med att uppmärksamma risken för dessa ofta ganska otäcka händelser. I Storbritannien gjordes en safety study om detta för några år sedan. Den finns tillgänglig via nedan- stående länk.
http://www.maib.gov.uk/cms_resources. cfm?file=/Timber_deck_cargo_study.pdf SFu 06.05.03 TSS 2012-498

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook