Rostskadad livbåtsvajer orsak till fem omkomna

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Under en större livbåtsövning på ett stort passagerarfartyg sjösatte man tre livbåtar. När man hivade en av dem gick vajern till det förliga fallet av och livbåten kom att hänga i den aktra kroken tills den kom till ca 45° vinkel då krokarrangemanget i livbåten brast. Denna föll ned till vattnet, ett fall på ca 20 meter och hamnade upp- och-ner. I livbåten fanns vid tillfället 8 man. En kastades ur när den slog i vattnet, och två lyckades efter fallet ta sig ur av egen kraft. Övriga fem förklarades senare omkomna. Det visade sig att vajern, som bytts ut två och ett halvt år tidigare, gått av vid den del som löper runt det övre skivblocket. Det fanns betydande rostskador i vajerns inre trådar. Vidare utredning pågår. Det är oerhört viktigt att man korrekt och noggrant underhåller livbåtar och tillhörande anordningar. Det är också viktigt att man tränar med utrustningen så realistiskt som möjligt, men utan att utsätta besättningen för onödiga risker. Det är inte nödvändigt att ha någon i båten då den firas eller hissas upp. (Om man ändå väljer att ha någon i båten, rekommenderas det att man firar och his- sar upp båten utan någon person i, innan man påbörjar själva övningen. Man bör då dessutom vidta särskilda säkerhetsåtgärder, t.ex. använda fallskyddsutrustning till besättningen och, om båten är täckt, låta dem vistas på utsidan.)

Närmare rekommendationer (som f.ö. är införlivade i den svenska föreskriften TSFS 2009:93) finns i dokumentet MSC.1/ Circ.1206.Rev.1, som är utfärdat av IMO. Det finns på följande länk. Dessutom har IMO i dokumentet MSC.1/Circ.1326 klargjort att det inte är nödvändigt att ha besättning i livbåten då den firas eller hissas upp (se länk).

Safety Alert SLma 2013-03-06

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook