Arbetsglädje extra viktigt till sjöss

Trista arbetsuppgifter och oförstående chefer. Och inget kan man göra åt det. Eller? Boken Arbetsglädje tipsar om hur du gör ditt jobb roligare.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Trista arbetsuppgifter och oförstående chefer. Och inget kan man göra åt det. Eller? Boken Arbetsglädje tipsar om hur du gör ditt jobb roligare.

Att trivas på jobbet är viktigt. Den som är tillfreds mår bättre, sprider god stämning och är mer effektiv än den som går runt med ett gnagande missnöje.
– Arbetsglädje är en av de viktigaste komponenterna för lusten, hälsan och effektiviteten. Det verkar som om fler och fler blir medvetna om detta, säger Bosse Angelöw, socialpsykolog och författare till boken Arbetsglädje.
Enligt honom byggs en harmonisk arbetsplats från toppen och neråt. En förutsättning är därför att företagsledningen förstår vikten av ett bra arbetsklimat. Det är också deras uppgift att tillsätta chefer med rätt inställning.
– Cheferna är förebilder för de andra och deras agerande är väldigt viktigt. En bra chef ska vara lyhörd och ge sina medarbetare positiv feedback, säger Bosse Angelöw.

Fem steg till ökad trivsel på jobbet
• Det finns nästan alltid något man kan förändra i arbetsuppgifterna. Diskutera med din närmaste chef.
• Ändra förhållningssätt. Låt inte negativa händelser och kritik ta överhand. Fokusera på positiv feedback och på det som faktiskt är roligt.
• Reta inte upp dig på en dålig ledning, du kan ändå inte göra något åt det. Irritation tar kraft och energi ifrån dig.
• Sätt upp rimliga mål och förväntningar. Är de för högt ställda är risken stor att de inte uppnås, vilket leder till besvikelser.
• Ät bra och motionera regelbundet. Det ökar det allmänna välbefinnandet och självkänslan.

På samma sätt som uppskattning ­lyfter människors förmåga kan för mycket negativ kritik sänka inspirationen. Men det är också väsentligt att ta hand om sina kollegor, menar Bosse Angelöw.
– Man glömmer lätt bort att vi faktiskt är varandras arbetsmiljö. Bra kamratskap kan många gånger uppväga annars ganska tråkiga arbetsuppgifter.
I sitt arbete med att hjälpa företag och organisationer att öka trivseln och arbetsglädjen kommer Bosse Angelöw ibland i kontakt med sjöfarten. Och där finns en hel del att förbättra, säger han.

– Till sjöss är det jätteviktigt att jobba med arbetsglädje eftersom man lever så nära inpå varandra. Där behövs stora satsningar på relations- och teamutveckling.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook