”Arbetsmiljö är på allvar”

Att chefer i alla led känner ett tydligt ägarskap för arbetsmiljön är avgörande för hur väl företaget kommer att lyckas skapa säkra och välmående arbetsplatser. Det menar Peter Boström som ansvarar för säkerhets- och arbetsmiljöfrågor hos Nobina, Nordens största kollektiv­trafikföretag.
Peter Boström

Peter Boström har arbetat med arbetsmiljöfrågor sedan åttiotalet varav de senaste åtta åren som arbetsmiljöspecialist, linjechef och säkerhetschef i bussbolaget Nobina. På San-konferensen pratade han under rubriken ”samverkan och ägandeskap” med fokus på hur viktigt det är att chefer känner ägandeskap för arbetsmiljön i företaget. 

– Arbetsgivaren äger arbetsmiljöfrågan och ledningen äger ledningsprocessen för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Om de inte tar sitt ansvar på allvar kommer det att fallera, sa Peter Boström under sitt föredrag. 

I större bolag är delegering, eller fördelning som Arbetsmiljöverket kallar det, av arbetsmiljöuppgifter en förutsättning för att få arbetet att fungera i praktiken. Men, säger Peter Boström i en intervju efter San-konferensen, det är viktigt att delegationsgivande chef gör uppföljningar och säkerställer att arbetet också utförs. Att fördela en uppgift är inte samma sak som att frånhända sig ansvaret för uppdraget. 

Låt arbetsmiljö-arbetet vara löne-byggande och karriärbyggande.

– Högre chefer ska leda cheferna under sig som sedan ska återkoppla uppåt i en ständigt pågående cirkulär process. Men om arbetsmiljöarbetet inte fungerar måste man som högre chef reagera omedelbums, det är mycket viktigt. Att följa upp är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ingår i byggandet av ett företags säkerhetskultur. Att lokala chefer känner ett tydligt ägande av arbetsmiljöfrågorna är en förutsättning för att också samverkan med skyddsombud ska fungera.  

En annan central del av arbetsmiljöarbetet som Peter Boström gärna framhåller, är den hur arbetsmiljöfrågorna kommuniceras på arbetsplatsen. På den punkten är det vanligt att det brister, säger han. 

– Jag är allergisk mot att man efter ett skyddskommittémöte nöjer sig med att sätta upp protokollet med viktiga punkter som behöver åtgärdas på anslagstavlan och tror att det som står där ska bli gjort. Det kommer inte att lyckas. 

För att ge arbetsmiljöfrågorna sin rättmätiga tyngd i företaget, förespråkar Peter Boström konkreta åtgärder. 

– Om antalet möten jag som chef haft med mitt skyddsombud ingår som en del i lönesamtalet jag har med min chef kommer det få en annan dignitet. Låt arbetsmiljöarbetet vara lönebyggande och karriärbyggande. Arbetsmiljö är på allvar. 

Peter Boström berättar att det pågår förberedelser för att börja arbeta med friskfatkorer som ett led i att utveckla arbetsmiljön i bolaget vidare. 

– Om vi exempelvis ska genomföra en verksamhetsförändring är det traditionella tillvägagångssättet att vi gör en riskbedömning, konstaterar att förändringen medför låg risk och där tar det slut. Nu vill vi vända på perspektiven och istället se vilka förbättringar av arbetsmiljön som en förändring kan bidra till. Det är ett mer utvecklande sätt att tänka kring risker och arbetsmiljö och mycket enklare att få en bra samverkan runt, men vi har en bit kvar innan vi kan börja tillämpa det i praktiken, säger Peter Boström. 

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook