Arbetsmiljöåret 2015

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

När vi inför det här numret av tidningen pratade med blivande sjömän var det glädjande att höra att de hade blivit så väl omhändertagna under sina praktiker, fått lära sig mycket och dessutom haft roligt. Men intervjuerna visade också att allt inte är som det ska. Mest uppseendeväckande var en matroselev som fått måla med tvåkomponentsfärg utan ordentlig skyddsutrustning. Sådant får inte förekomma. Härdplaster är dokumenterat hälsovådliga; en riskbedömning ska alltid genomföras och korrekt skyddsutrustning måste användas.

Under året kommer San att fortsätta lyfta olika arbetsmiljöfrågor till sjöss, däribland sjukvård, arbetstider och stressrelaterad ohälsa. Har du som läsare synpunkter på det som skrivs eller önske-mål om sådant du skulle vilja läsa om är du välkommen att höra av dig till linda@san-nytt.se.

Den sedvanliga San-konferensen hålls i oktober och vi återkommer med mer information kring den. San-juryn vill också gärna få in nomineringar till årets San-pris. Förslag skickas till eva.ohlsson@transportgruppen.se. Till sista kan vi berätta att Sans hemsida håller på att få en ansiktslyftning. Den nya, förbättrade versionen med sökfunktion och tydligare layout kommer att sjösättas under våren.

Trevlig Läsning!

Linda Sundgren/ redaktör San-nytt

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook