Arbetsmiljöriksdag om stress

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

I en europeisk rapport uppgav över hälften av arbetstagarna att stress var vanligt på deras arbetsplats. Arbetsrelaterad stress är också EU:s arbetsmiljötema 2014-2015. I Sverige har Arbetsmiljöverket nyligen bedrivit en informationskampanj om stress. Resultaten därifrån kommer att redovisas på arbetsmiljöriksdagen 23 oktober i Stockholm.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook