Arbetsmiljöverkets råd för säkrare truckhantering

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

• Avgränsa användandet. Så långt som möjligt ska trucktrafiken avgränsas från gående och andra oskyddade personer.
• Använd rätt truck för uppgiften. Det minskar risken för såväl akuta olyckor som förslitningsskador.
• Åtgärda skador. Trucken ska kontrolleras och underhållas väl. Skador bör åtgärdas omgående.
• Använd bälte. Många truckar har bälte, främst för att skydda om trucken välter.
• Använd skyddsskor. Såväl truckförare som de som arbetar i närheten av trucken ska använda skyddsskor.
• Tillstånd. Alla som ska köra truck måste ha ett tillstånd från arbetsgivaren. Tillstånd ska endast ges till dem som har tillräckliga teore- tiska och praktiska kunskaper för uppgiften.
• Undvik långa arbetspass. Truckarbete sker många gånger under stress, särskilt vid lastning och lossning. Långa arbetspass kan sänka truckförarens koncentrations- förmåga och öka risken för olyckor.

Utbildning av truckförare
Är du osäker på vilka kunskaper den som ska köra truck måste ha Sök på nätet efter TPL 10, Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter, så får du veta mer. Dessa riktlinjer har tagits fram av Prevent på uppdrag av arbetsmarknadens parter.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook