Arbetsplatsolyckor med allvarliga personskador som följd

Utredningsenheten har nyligen fått in ett antal rapporter om personolyckor med allvarlig utgång.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Utredningsenheten har nyligen fått in ett antal rapporter om personolyckor med allvarlig utgång.
blodigt finger
Finger kapat vid arbete med vajer
Arbete med att montera en vajer till en hiss utfördes av personal från en inhyrd firma. Under arbetet höll reparatören en locking pin (låsbult) till vajern. Då en annan person klev på vajern blev det kraft på denna varvid pekfingret kom i kläm mellan vajern och kanten på vajertrumman. Fingret slets av nedanför nageln. Arbetet har i fartygets rapport betecknats som icke rutinarbete, vilket gjort det svårt att förutse de risker som förelegat. Å andra sidan är det just det som är avsikten med riskbedömningar – att identifiera de risker som inte alltid är omedelbart uppenbara. Utredningsenheten vill peka på nödvändigheten av att göra adekvata riskbedömningar i samband med arbeten ombord.

Man klämd mellan luckekarm och container
Man lastade containrar på ett feederfartyg. En av besättningsmedlemmarna, en elev, lutade sig över fartygets luckekarm samtidigt som landkranen lyfte ombord nästa container. Mannen kom i kläm mellan containern och karmen och blev allvarligt skadad. Risken att bli klämd av en skopa eller last från kran är uppenbar. Det inträffar då och då sådana olyckor och de tenderar att bli mycket allvarliga.

Hopp-i-land-kalle – en farlig verksamhet
Under de senaste åren har ett antal skador inträffat i samband med att besättningsmedlemmar hoppat i land för att lägga tross vid förtöjning. Detta är mycket farligt. I en rapport beskrivs hur en besättningsman hoppade i land från ett fartyg med ett spring. Mannen missbedömde avståndet. Han ramlade, slog ansiktet i kajkanten så att han svimmade och föll sedan i vattnet. Befälhavaren manövrerade fartyget så att den nödställde inte skulle klämmas mellan skrovet och kajen. Mannen bärgades och fördes till sjukhus. Han kommer inte att få några bestående fysiska men.
SFu 06.05.03 TSS 2012-2324, 06.05.02 TSS 2012-1425, 06.05.02 TSS 2012-1220

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook