Årets San-pristagare vill att alla ska må bra

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Pia Westerholm och Jeanette Ganesjö på Silja Symphony har startat ett projekt om den sociala arbetsmiljön ombord. I oktober belönades de med San-priset för sina insatser.

Många tycker att det är svårt att hitta konkreta arbetsformer för den sociala arbetsmiljön. Men i projektet Tillsammans gör vi skillnad visar huvudskyddsombud Pia Westerholm och skyddsombud Jeanette Ganesjö att det finns både enkla och handfasta metoder för att förbättra förhållandena ombord.

– Vi anordnar workshops där man jobbar i grupper med tre till fyra personer i varje, säger Jeanette Ganesjö. Fokus ligger på sådant som man kan göra här och nu, både som enskild individ, som grupp och som chef och arbetsgivarrepresentant. Vi vill visa att man med små förändringar kan göra stor skillnad.

Idén till projektet fick de under ett seminarium om intendenturens villkor med arbetsmiljöforskaren Cecilia Österman. De insåg att den metod som Cecilia Österman använde skulle kunna anpassas efter de förutsättningar och behov som finns på deras eget fartyg. I höstas satte de igång.

– Under ett par års tid har vi förberett och planerat och skrivit en projektplan, säger Pia Westerholm. När den nya föreskriften om organisatoriskt och social arbetsmiljö (OSA red. anm.) trädde i kraft den första augusti var vi redo att börja.

”Fantastisk respons”
Hittills har de haft två workshops ombord med 15 deltagare i varje. Varje session tar två timmar och de inleder med att informera om den nya OSA-föreskriften, vad den innebär och vilka rättig-heter och skyldigheter den medför. Därefter delas deltagarna in i grupper med fyra till fem personer i varje för att diskutera vad man skulle kunna göra för att förbättra den sociala arbetsmiljön. Sedan avslutar man med en gemensam genomgång av de slutsatser som dragits.

– Det här satte igång en massa tankar hos dem som var med. De pratade om det hela kvällen och diskuterade med sina chefer. Flera kom också förbi informationen där jag arbetar och talade om hur bra de tyckte det hade varit, säger Pia Westerholm.

– Ja, responsen blev fantastisk, långt över förväntan, säger Jeanette Ganesjö som jobbar i a`la carten. Folk blir så glada över att någon frågar de vad de tycker och har för idéer.

Att Pia Westerholm gått flera kurser i ledarskap och projektledning var till stor nytta när projektplanen skulle skrivas. Och innan de sjösatte sitt verk såg de till att förankra det hos befälhavarna ombord.

– Våra befälhavare, Ola Bengtsson och Tobias Magnusson, är mycket engagerade i arbetsmiljöarbetet ombord. De sa ja direkt när vi visade det för dem, säger Jeanette.

– Det är de som äger projektet, fortsätter Pia. Vi ville ha det så för att ge mer tyngd åt det och för att det inte ska vara knutet bara till oss.

Inför varje workshop stämmer Pia och Jeanette av med chefen på den aktuella avdelningen för att hitta en tid som fungerar för verksamheten. Avsikten är att samtliga ombord ska genomgå två workshops var – en bas och en fortsättning – innan nästa års utgång. Efter det vill de gå vidare och fortsätta att utveckla projektet.

– I den första omgången arbetar vi avdelningsvis, men på sikt vill vi blanda avdelningarna. Att sudda ut gränserna mellan avdelningarna är en dröm vi har, säger Pia Westerholm.

Juryns motivering
Årets San-pristagare har uppvisat ett genuint engagemang för den sociala arbetsmiljön ombord på fartyget där de arbetar. Utöver sina ordinarie arbetsuppgifter har de startat ett projekt för att fler ombord ska bli medvetna om sin arbetsmiljö och vilja påverka den till det bättre. De bjuder in till workshops där de berättar om den nya lagstiftning som reglerar den sociala arbetsmiljön inom sjöfarten och vad man själv kan göra för att bidra till ett sundare arbetsklimat. Samarbete är utmärkande för deras engagemang; de driver projektet tillsammans med fartygets befälhavare och strävar hela tiden efter att knyta fler ombord till projektet som, liksom de själva, brinner för arbetsmiljöfrågorna. Med sitt projekt har årets San-pristagare visat hur man på ett mycket konkret och tydligt sätt kan arbeta framgångsrikt med frågor som rör den sociala arbetsmiljön.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook