Att leta syndabockar skapar stress

Att följa regler och skriva policydokument för att uppfylla krav från myndigheter eller kunder är en del av det vi kallar quality shipping. Det man däremot ofta glömmer är människan och den psykosociala arbetsmiljön och de förhållanden som råder ombord.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Att följa regler och skriva policydokument för att uppfylla krav från myndigheter eller kunder är en del av det vi kallar quality shipping. Det man däremot ofta glömmer är människan och den psykosociala arbetsmiljön och de förhållanden som råder ombord. Det finns flera goda exempel på rederier som tar stor hänsyn till personalen och som byggde båtar på sjuttiotalet som fortfarande känns moderna.

Men på många håll är det problem. Över tiden har vi sett besättningar krympa medan kraven på effektivitet bara ökar. Detta medför att personalen arbetar under hård press och blir sönderstressade på grund av den höga arbetsbelastningen.

Något som spär på stressen är den blame culture som man ser rätt mycket av idag. När en olycka eller incident inträffat så börjar man genast leta efter syndabockar istället för att ta reda på vad som egentligen har hänt. Exemplen är många där våra medlemmar fått problem med sina arbetsgivare och det brukar sluta med yttranden som: ”Vi har inget förtroende för dig längre.”

Att känna att man nästan riskerar sparken om man gör något fel skapar ingen bra arbetsmiljö. Folk ombord jobbar inte mot rederiernas mål och vilja utan med dem och de allra flesta är väldigt lojala mot sina arbetsgivare. Men de behöver mer stöd uppifrån och förståelse för den pressade situation som råder till sjöss. Att komma ifrån en blame culture är ett måste.

En god arbetsmiljö börjar i rederitoppen och det är viktigt att de har det rätta ”tänket” och den rätta inställningen och förmedlar detta på ett konkret sätt ut i fartyget. Först då får vi en bra arbetsmiljö ute på båtarna.

Tomas Sjöstedt
ombudsman, SFBF

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook