Avvikelser från rutiner bakom många dödsolyckor

Totalt inträffade 82 olyckor med dödlig utgång på svenska arbetsplatser från 2018 till och med första halvåret 2019 och transport är en av de hårdast drabbade branscherna. Det här visar en analys från Arbetsmiljöverket. Vanligast är dödsolyckor i samband med sådant som fall från hög höjd, arbete med maskiner och klämskador. Vid dödsolyckor har ofta gängse rutiner frångåtts och säkerhetsåtgärder saknats eller varit bristfälliga.

(LS)

Drivs av Breakwater Publishing