Bättre arbetsmiljö under EU-flagg

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

EU-kommissionen vill att EU ska stärka arbetsvillkoren för sjömän på EU-flaggade fartyg. Bland annat handlar det om bättre skydd för sjömän på fartyg som av ekonomiska skäl överges av sina ägare i utländska hamnar liksom ett ökat skydd för den som drabbats av långtidssjukskrivning på grund av arbetsskada.

(Safety for sea)

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook