Bedömningsverktyg

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Om en medarbetare som utför handintensiva arbetsmoment (som exempelvis arbete i kassa eller städning) behöver skickas på medicinsk kontroll enligt de föreskrifter som kom förra året, kan vara svårt att avgöra. Det menar Peter Palm, forskare vid Uppsala universitet som fått pengar för att utveckla ett verktyg som ska underlätta för arbetsgivare och skyddsombud att göra den här typen av bedömningar.

(LS)

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook