Belasta rätt 2007 – årets Europakampanj

Den övergripande målsättningen för Europeiska arbetsmiljöbyråns kampanj om belastningsbesvär är att hjälpa arbetsgivare, arbetstagare, skyddsombud, politiker och andra berörda att förbättra förebyggandet av belastningsbesvär på arbetsplatsen. I regel är det flera olika faktorer som leder till belastningsbesvär.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Den övergripande målsättningen för Europeiska arbetsmiljöbyråns kampanj om belastningsbesvär är att hjälpa arbetsgivare, arbetstagare, skyddsombud, politiker och andra berörda att förbättra förebyggandet av belastningsbesvär på arbetsplatsen. I regel är det flera olika faktorer som leder till belastningsbesvär.

Förutom tunga arbetsmoment och olämplig belastning kan även sådant som stress, kyla och arbetetsorganisation bidra till problemen. Därför är det viktigt att bedöma samtliga risker för belastningsbesvär och ta itu med dem på ett genomgripande sätt. EU-kampanjen är en fortsättning på den Europeiska arbetsmiljöveckan år 2000 ”Säg adjö till belastningsskador”.

Kampanjen stöder en integrerad styrmetod för att ta itu med belastningsbesvär, både förebyggande och skadelindrande, och alla medlemsstater och Efta-länder uppmuntras att delta aktivt. Styrmetoden har tre huvuddelar som är viktiga för att den ska tillämpas framgångsrikt:

• Samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten för att ta itu med belastningsbesvär.
• Att ta itu med hela den belastning på kroppen som leder till belastningsbesvär.
• Att se till att de som lider eller har lidit av belastningsbesvär kan behålla sin anställning, rehabiliteras och återvända till arbetet.

  Tyngdpunkten i kampanjen ligger på att ”hantera belastningen”. Detta avser inte bara själva bördan utan även andra förhållanden, som exempelvis arbetsmiljö och arbetstakt. Förutom primärt förebyggande av belastningsbesvär omfattar den integrerade styrmetoden även förebyggande i det andra och tredje skedet. Detta för att måna om att den som redan lider av belastningsbesvär kan behålla sin anställning, rehabiliteras och återvända till arbetet. I detta sammanhang är det sociala och organisatoriska stödet särskilt viktigt.

  Kampanjen kulminerar under den Europeiska arbetsmiljöveckan den 22–26 oktober 2007.
  Källa: Europeiska Arbetsmiljöbyrån.

  Karl-Arne Johansson

  Dela artikel:
  Mail
  Twitter
  Facebook