Belönad befälhavare på M/S Eckerö

Det är familjärt hos oss. Vi jobbar nära varandra och har korta beslutsvägar.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Bättre självförtroende skapar god arbetsmiljö på M/S Eckerö. Att ge besättningen kunskap och självför- troende i arbetsmiljöarbetet är kan- ske det allra viktigaste för att åstad- komma förbättringar ombord. Det menar befälhavare Christer Edström, en av årets tre San-pristagare.

Arbetsmiljöarbetet på passagerarfartyget M/S Eckerö tog ordentlig fart 2009 när färjan flaggade svenskt. Sedan dess har såväl befälhavarna som övrig besättning genomgått en rad kurser och utbildningar och idag läggs betydligt mer tid och engagemang på arbetsmiljön än tidigare.
– Generellt har man kommit mycket längre med arbetsmiljöarbetet i Sverige än i Finland. Vi har fått lära oss en hel del nytt, säger Christer.
Systematiskt arbetsmiljöarbete, risk- bedömningar och skyddsombudets roll är något av det som avhandlats under utbildningarna. Mycket av det som svensk lagstiftning kräver finns även i det finska regelverket, enligt Christer. Den stora skillnaden ligger i hur arbetet dokumenteras.
– På finska fartyg har man nog mer en vana av att prata ihop sig och sedan sätta igång och göra saker. Här måste man skriva och dokumentera betydligt mer.
– Vi har haft Transportstyrelsen ombord flera gånger för att prata om det här och det kommer vi nog att fortsätta med. Det är viktigt att alla hänger med och att vi uppdaterar våra kunskaper. Christer berättar att en effekt av arbets- miljöutbildningarna är större intresse hos besättningen. Många har fått upp ögonen för arbetsmiljön och tycker att det är roligt att jobba med det.
– De har fått ökad kunskap och bättre självförtroende i de här frågorna, de vet att de kan. Det gör i sin tur arbetet roligare och det är kanske viktigast av allt, säger han.

Christer Edström
Ålder: 50
Familj: Sambon Sonja, gemensamma sonen Benjamin, 1, samt vuxna döttrarna Camilla, 27, och Jennika, 20.
Bor: Hammarland på Åland
Tjänst: Befälhavare på M/S Eckero
Bakgrund: Född och uppvuxen i Mariehamn på Åland. 20 år som befäl på svenska, åländska och norska långseglare, främst tank och OBO fartyg. M/S Eckerö sedan 2002.
Aktuell: En av tre mottagare av årets San-pris.
Om arbetsmiljö: Arbetsmiljöarbete är inget man ägnar sig åt för att arbetsgivaren kräver det. Man gör det för att skapa en säkrare, mer funktionell och trevligare arbetsplats för sig och sina kollegor.

Otroligt fin mat
Ett konkret arbetsmiljöbeslut som man nyligen fattade ombord var att sluta använda tvåkomponentsfärg på fartyget.
– Det var ett stort beslut eftersom två- komponentsfärg är den bästa färgen som används inom shipping. Men på grund av hälsoriskerna för däckspersonalen som målar med den beslöt vi ändå att övergå till enkomponentsfärg. Det kanske inte är rätt för alla, men vi ansåg att det är tillräckligt bra för vårt fartyg och i vårt trafikområde med tanke på de reducerade hälsoriskerna.
I motiveringen till San-priset som Christer mottog vid årets San-konferen- sen i Göteborg för sig och sina två befäl- havarkollegors räkning, framhölls den goda stämningen ombord.
Christer håller med om att samman- hållning är bra.
– Det är familjärt hos oss. Vi jobbar nära varandra och har korta beslutsvägar, både ombord och inom rederiet. Men att vi har en bra stämning beror förstås inte bara på oss befäl, alla är med och bidrar. Under lågsäsong består Eckerös besättning av ett 60-tal personer medan de under de hektiska sommarmånaderna är uppåt 110 personer ombord. Det är betydligt fler än på de tankfartyg som Christer tjänstgjorde på innan han kom hit för tio år.
– Det är helt skilda världar. Att köra människor är en annan utmaning och ställer andra krav än när man har olja i lasten. Besättningen är också mycket större här och vi jobbar betydligt mer med mjukare värden än på de fartyg jag var tidigare.
Eckerö går i passagerartrafik mellan Grisslehamn i norra Roslagen och Eckerö på Åland. När fartyget lägger till för kvällen är det många som passar på att gå iland och ta en promenad.
– Att promenera tillsammans är bra för stämningen och det är många som passar på eftersom vi oftast ligger still hela natten.
En annan orsak till att folk trivs ombord är, enligt Christer, den vällagade mässmaten.
– Vi får otroligt fin mat och det är oftast kökschefen själv som lagar den. Maten har alltid varit vårt starkaste varumärke och man satsar verkligen på den. Det är nog tur att besättningen är ute och pro- menerar på kvällarna så ofta som de gör.
Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook