Bra mottagande – inte bara en trivselfråga

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Det är en speciell känsla första dagen på jobbet, en blandning av förväntan och förvirring. Kommer jag att bli accepterad? Kommer jag att trivas? Skapandet av relationer för ett gott socialt klimat på arbetsplatsen är viktigt för att kunna känna tillit och göra bra ifrån sig. På fartyg där besättningen både arbetar och bor tillsammans behöver relationerna också utvecklas så att man känner till en del privat om varandra. Samtidigt förväntas du jobba. Jobba säkert.

En god introduktion är inte bara en trivselfråga. De som är nya på jobbet löper en ökad risk att drabbas av olyckor. Det beror ofta på att den nyanställde utför nya arbeten på nya sätt men också på en osäkerhet om vilket ansvar och vilka rättigheter man har och därför tvekar att ställa frågor om riskerna i arbetet. Ökad risk för både olyckor och sjukdom löper också de som har osäkra och tidsbegränsade anställningar. Det här är en betydelsefull utmaning för sjöfarten med sina inbyggda skillnader i arbetsvillkor, utbildning och lönenivåer. På de flesta typer av fartyg är det svårt, för att inte säga omöjligt, att undvika ett kontinuerligt flöde av besättningsmedlemmar ombord. För studenterna på sjöbefälsutbildningarna är det till och med önskvärt att de får praktik på olika fartyg. De är därför nya vid varje påmönstring under hela sin utbildningstid. Jag har haft studenter som kommit till mig och gråtit av ängslan inför praktiken. Som fått välja mellan att bo i gymmet eller sjukhytten. Som fått passat handledarens barn ombord. Som inte blivit tilltalade med sitt namn under hela törnen. När jag läser Carl och Johans rapport (sidan 6) slås jag framför allt av hur låga förväntningar studenterna har. Vad säger det om branschen och framtidens rekrytering när unga på väg in i yrket säger att de trodde att det skulle vara värre? Med tanke på de senaste årens larm kring sjöfartens bristande kompetensförsörjning och att fler kvinnor och män ska lockas till sjöfartsutbildningar är det anmärkningsvärt att vi inte kommit längre när det gäller hur vi tar hand om dem som redan sökt sig hit. Välkomna dem ombord, se till att de får förutsättningar att vara sitt bästa jag, arbeta och utvecklas.

Cecilia Österman/forskare vid Sjöfartshögskolan i Kalmar

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook