”Bra stämning ökar säkerheten”

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

4
Trivs besättningen blir arbetet inte bara roligare utan också säkrare. Det menar sjökapten Anneli Borg som under sina 13 år på ACL:s Atlantic Companion lagt stor vikt vid att alla ombord ska må bra.
Som nyutexaminerad från Sjöfartshögskolan i Göteborg började Anneli 2002 som andrestyrman på Atlantic Companion. Där blev hon kvar i över ett decennium.
– Jag trivdes så himla bra. Jobbet var roligt och det var ett bra gäng som jobbade ombord, säger Anneli.
Och just trivseln är central i nästan allt man gör på fartygen, menar Anneli. Inte bara för att det gör sjölivet trevligare, det har också betydelse för arbetsmiljön och säkerheten.
Om vi som jobbar ombord månar om varandra kommer vi också att arbeta säkrare och dessutom få en bättre arbetsmiljö. Alla vinner på att det är bra stämning.
De första åren som andrestyrman hängde Anneli gärna på när någon arrangerade aktiviteter ombord. Efter att hon mönstrat upp till överstyrman blev det ofta hon som tog initiativet.
– Innan tyckte jag mest att det var trevligt när vi gjorde något tillsammans. När jag själv fick en arbetsledande roll började jag också se nyttan av det och hur engagemanget på fritiden även gjorde jobbet enklare.

Går ur sina roller
Hon har tillsammans med övriga besättningen anordnat lekar och tävlingar, idrottsturneringar och grill- och temakvällar med utklädsel och exotisk mat.
– Vi sjömän är nog ganska sociala och nästan alla brukar hänga på när man ordnar något. Att trivas på jobbet är säkert viktigt oavsett var man arbetar, men det betyder nog ännu mer till sjöss där man jobbar och lever så tätt ihop, säger hon.
4_1När Anneli började på Companion, som går i linjetrafik mellan Europa och USA, var det nästan uteslutande svenskar i besättningen. Med åren växte antalet filippinare och för dem har de gemensamma fritidsaktiviteterna varit särskilt viktiga, säger Anneli.
– De har ofta stor respekt för positioner, men när man leker ihop går man ur sina roller. Det har gjort att de vågar komma fram och skoja med en, ge förslag och säga ifrån. Det har blivit ett öppnare klimat, helt enkelt.
Sedan i mars arbetar Anneli Borg på Jehander 1, en mindre bulkbåt som kör grus i Stockholm. Istället för att vara borta fem veckor i taget jobbar hon numera varannan vecka och är dessutom ledig alla helger. Det gör att hon slipper de långa perioderna borta från barnen.

Slipper pappersarbete
– Min yngsta dotter är jätteglad att jag är hemma oftare. Men min äldsta, som går i fyran, tyckte det var mycket coolare med en mamma som åkte till USA än en som kör grusbåt, säger Anneli med ett menande leende.
Arbetet ombord på Jehander 1 är också helt annorlunda jämfört med hennes tidigare tjänst. Här handlar det om att lasta, lossa och köra båt. Anneli, som håller på att plugga inför kommande uppkörning för lotsbehörighet på linjen, plockar fram ett sjökort ur väskan.
– Vi börjar söndag kväll och då brukar vi gå upp hit till Löten och lasta, säger hon och pekar på en ort på östra sidan av Munsö. Sen går vi ner till Värtan, Hammarby, Ulvsunda eller Tyska Botten och lossar och så tillbaka till Löten igen.
Hon saknar den gamla besättningen på Companion och arbetet där, men ser också fördelar med sin nya tjänst. Förutom att hon tycker det är roligt att manövrera är hon glad över att slippa allt pappersarbete som utesjöfarten medför.
– Administrationen har blivit en stor börda ute på båtarna. Tanken med ISM-koden är jättebra, men det har gått över styr och den hjälper oss inte längre. Vi har hyllmeter med pärmar på båtarna och det finns ingen möjlighet att hålla koll på allting.
Men en likhet mellan hennes nya och gamla fartyg är den goda stämningen ombord.
– Besättningen är verkligen helt fantastisk. Även om arbetsuppgifterna inte alltid är lika utmanande är alla väldigt engagerade och uppmuntrande mot varandra, säger hon.
Linda Sundgren

4_2

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook