Brändes av kvarstående kylvatten

2:a gradens brännskada ledde till sjukavmönstring.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

En besättningsman lossade en kylvattenslang till en värmare för att tömma systemet på en huvudmaskin. När slangen lossnade rann det ut vatten på dennes hand vilket gav 2:a gradens brännskada. Besättningsmannen hade vikit undan slangklämman när slagen var losstagen, men tänkte inte på att vatten också kan komma från hålet i värmaren. Händelsen ledde till sjukavmönstring.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook