Brännskador i Insjö/ ForeSea

Den som söker på ”burn OR fire”.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Den som söker på ”burn OR fire” i sjöfartens tillbuds och olycksrapporterings databas Insjö/ForeSea med sökkriterierna occupational hazard/personskador/fritext får 71 träffar. De utgörs av 19 avvikelse från arbetsrutin, 34 misstag av individ, 24 brister i arbetsmiljön, 26 brister i teknik eller utrustning, 21 brister i ledning och 5 omgivande miljö.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook