Brännskador vid gasolläckage

Övertänd gasolspis på passagerarfartyg.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

En gasolspis på ett mindre passagerarfartyg övertände. Två besättningsmän fick lättare brännskador och ett barn kom att andas in gasol i lungorna. Automattändningen till ugnen fungerade inte vilket gjorde att gasol strömmade ut. Det var när man försökte tända spisen på nytt som övertändningen skedde. Efter händelsen har man ombord övergått till manuell tändning. Gasol utgör en risk, men den är relativt lätt att hantera om man följer de anvisningar som finns. Utredningsen- heten har tidigare utrett en gasolrelaterad händelse då en person skadades allvarligt. Utredningen finns tillgänglig på Transportstyrelsens hemsida (sjöfart – olyckor och tillbud – rapporter – publicerade rap- porter – 2007 – dykbåten Gerda).

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook