Dåliga scuppers allvarlig fara

Det kan inte uteslutas att dåligt fungerande backventiler har påskyndat sjunkprocessen då t.ex. Finnbirch sjönk för ett par år sedan.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

På många fartyg med roro-däck finns överbordventiler eller scuppers för dränering. Meningen är att vatten som kommer in på däck, t.ex. i samband med brandbekämpning, ska kunna rinna undan. Dessa scuppers kan stängas med manövrerbara ventiler, men för den händelse man inte får tillfälle att stänga dem finns också backventiler som ska förhindra vatten att tränga in från utsidan.

Det kan inte uteslutas att dåligt fungerande backventiler har påskyndat sjunkprocessen då t.ex. Finnbirch sjönk för ett par år sedan. Dessa backventiler ska kontrolleras enligt klassens regler, men eftersom ventilerna kan vara mycket svåra att komma åt kan kontrollen vara svår att genomföra.

Ett sätt att utöva kontroll kan vara att man utifrån ansluter en plugg eller motsvarande med slanganslutning. Genom att trycksätta backventilen från utsidan kan man se om det kommer upp vatten inne på däck. Om det gör det fungerar inte backventilen som den ska.

Iu dnr 080201-06-17352

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook