Danskt samarbete kring sjöfart

Årets MSSM konferens i danska Nyborg hölls på temat Samarbete om tillväxten inom sjöfarten. Framtidsutsikterna för dansk sjöfart kommer att vara fortsatt goda, påstod danska redareföreningens vice vd, Pia Voss, som var en av öppningstalarna.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Årets MSSM konferens i danska Nyborg hölls på temat Samarbete om tillväxten inom sjöfarten. Framtidsutsikterna för dansk sjöfart kommer att vara fortsatt goda, påstod danska redareföreningens vice vd, Pia Voss, som var en av öppningstalarna. Hon kunde inte förstå den bild av det som landets tidningar har påstått ”Dystre udsigter for danske rederier”.
Av de ”work shops” som fanns kan nämnas:
Quality Ship Management – Kuba Szymanski från Intermanager som pratade om vikten av bedriva högkvalitativ sjöfart.
Offshore Vind – Utbildning och undersökning av kompetensbehovet av nya och existerande medarbetare.
Multikulturell ledning – Om varför det är så svårt att kommunicera. Søren Diedrichsen, chefspsykolog hos Sjöfartens arbetsmiljöråd, behandlade de viktigaste aspekterna av ledning på den multikulturella arbetsplatsen och att mottot skall vara ”Att behandla andra som man själv vill bli behandlad”.
CSR i förhållande till säkerheten ombord – Trine Erdal, chefsutvecklare vid Force Technology tog upp vikten av att ha målinriktning för att stärka säkerhetskulturen och att få in sundhetsfrågorna.
Var beredd på det värsta och ha ett öga på riskerna – Søren Bøge Pedersen talade om att även de små riskerna, som man inte tycker spelar någon roll, kan växa sig stora.
Kosten ombord – har du talat med din kock idag? – Annelise Ømand, sundhets- och näringsexpert hos Sjöfartens arbetsmiljöråd, tog upp frågan om kosten till sjöss. Vad är myter och vad är fakta? Och att rederier bör se kosten som ett viktigt verktyg som kan påverka sundhet, trivsel, säkerhet och performance.
Konferensen var som vanligt välbesökt, man kunde märka att den svenska närvaron ökat i takt med utflaggningen till DIS och Färöarna. Danskarna har mycket att lära oss svenskar när det gäller praktisk utövning av arbetsmiljöriskerna samt satsar mycket inom den maritima forskningen. En konferens de svenska redarna borde besöka mangrant!
Karl-Arne Johansson
/Seko sjöfolk

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook