Enad bransch för bättre arbetsklimat

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

3Ökad medvetenhet, mer stöd till utsatta och en ny handledarutbildning. Efter vinterns avslöjanden om sexuella trakasserier mot studenter ute på fartygen har branschföreträdarna gått samman och enats om en gemensam handlingsplan för att motverka den här sortens beteenden.

I februari i år publicerades en artikel om en befälselev som utsatts för allvarliga sexuella trakasserier under sin praktik. Därefter trädde flera studenter fram och berättade om liknande händelser. Vid Sjöfartshögskolan i Kalmar, där studenten gick, reagerade man kraftfullt.

– Jag blev förvånad över hur grovt det var, säger Ted Bågfeldt, prefekt vid Sjöfartshögskolan på Linnéuniversitetet. Att det finns en viss jargong ute på båtarna har jag förstått och det är inte bra, men sådant här trodde jag inte förekom. Extra allvarligt var det eftersom det handlade om en befälhavare.

Ted Bågfeldt kontaktade företrädare för myndigheter, arbetstagare, arbetsgivare och lärosäten i syfte att utveckla en handlingsplan för att motverka kränkningar av studenter. Två veckor senare undertecknade parterna en gemensam strategi- och handlingsplan.

3_1– Att vi kunde göra det så snabbt beror delvis på att alla inblandade tycker att det är en mycket viktig fråga. Men det hänger nog samman med sjöfartens natur också. I den här branschen är vi vana att fatta snabba beslut, säger han.

En av dem som deltog i strategiarbetet är Pia Berglund, vd för Svensk sjöfart (tidigare Redareföreningen). Hon är nöjd med den överenskommelse som slutits, men säger att en hel del arbete återstår.

Ordinarie besättningar
– Mycket faller naturligtvis tillbaka på oss som arbetsgivare och att sådant här förekommer är ett tecken på att vi inte gjort tillräckligt för att motarbeta trakasserier och kränkningar. Kanske behöver vi lära oss mer om frågan för att kunna vidta rätt åtgärder.

Den gemensamma strategin handlar framför allt om att stödja elever under deras ombordpraktiker. Nu vill arbetsgivarna gå vidare för att utröna vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att motverka trakasserier och kränkningar bland ordinarie besättningar, säger Pia Berglund.

– Vi vill vara en framtidsbransch och få ungdomar att vilja satsa på oss. Att vi kommer till rätta med det här är viktigt för hela branschen.

Ledarskap och arbetsmiljö
Även på Sjöfartshögskolan i Kalmar går man vidare i arbetet mot kränkningar och trakasserier. Ted Bågfeldt berättar att de gjort flera saker, bland annat har han varit ute och pratat om ämnet i samtliga klasser på Sjöbefälsskolan. Skolan har också tillsatt en intern arbetsgrupp med uppdrag att gå igenom kursplaner och kursinnehåll för att undersöka hur frågan hanteras i undervisningen.

– I ämnen som ledarskap och arbetsmiljö hör det här definitivt hemma. Berörs det inte tillräckligt ska vi fundera över hur vi kan göra det bättre. Men det kommer förstås ta lite tid innan det här arbetet är slutfört, säger han.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook