Enkla åtgärder kan minska risken för smitta ombord

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Ju mer kontakt det är mellan fartyg och land desto större är risken 
att coronasmitta kommer ombord. Men det finns åtgärder att vidta för att öka smittskyddet, som att använda pappershanddukar, hålla möten ute på däck och vara noggrann med handhygienen.

Coronapandemin har slagit hårt mot sjöfarten. Framför allt inom färjetrafiken där flera fartyg lagts upp eller ställt om till enbart godstrafik med mängder av varsel och permitteringar som följd. Också lastsegmenten har drabbats med vikande frakter och problem med av- och påmönstringar. På fartygen skapar det här en oro för jobben och framtiden, men det finns också en rädsla för att smittan ska komma ombord. En av dem som märker av den här oron är Andreas Hein, läkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Han är medicinskt ansvarig vid TMAS (Telemedical advice services) som bistår sjöfarten med medicinsk rådgivning på distans.

– Vi får en del samtal från oroliga besättningsmedlemmar som undrar vad de ska göra när någon drabbas av feber och symptom i luftvägarna, säger han. Men vi ger samma rekommendationer till dem som gäller för patienter iland, att isolera sig om det går och ta det lugnt. Blir man sämre, framför allt med andningssvårigheter, bör man snabbt uppsöka sjukvård.

Sedan pandemin startade har det rapporterats om flera fartyg som drabbats av covid-19. Mest uppmärksamhet har det varit kring de internationella kryssningsfartygen med ett stort antal insjuknande och även en del dödsfall. Men det finns åtgärder att vidta för att minska risken för smitta ombord. Det säger David Edberg, akutläkare på Varbergs sjukhus som arbetar med
covid-19 patienter, och också ingått i sjukvårdsteamet på Ostindiefararen Götheborg II under hennes jungfrufärd.

Kan smitta via föremål
– Allra viktigast för att undvika smitta är god handhygien, säger han. Att tvätta händerna ordentligt, framför allt före och efter måltider, hjälper mycket. Viruset är också mycket känsligt för handsprit så har man tillgång till det ombord är det väldigt bra att använda.
David Edberg rekommenderar att i möjligaste mån undvika fysisk kontakt under tiden ombord. I de fall där möten med utomstående är nödvändiga, som med lotsar, agenter, hamnstatsföreträdare och andra, minskar smittorisken betydligt genom att avstå att ta i hand och hålla avstånd.

– Viruset är en dropp-smitta som sprids när man hostar, nyser eller spottar. Men droppar som kommer ur munnen landar ganska snabbt och håller man det rekommenderade avståndet på två meter kan man vara ganska säker, säger David Edberg.

Virusets förmåga att överleva utanför kroppen är fortfarande inte klarlagd, men forskning tyder på att man kan smittas genom att ta i föremål som blivit utsatta för det nya coronaviruset. Folkhälsomyndigheten hänvisar på sin hemsida till en studie som genomförts inom vården och som visar att det finns spår av viruset på ytor och föremål i de lokaler där covid-19-patienter hålls isolerade. Däremot räcker det inte med att få viruset på huden för att bli sjuk.

– Nej, man smittas först när viruset kommer in i kroppen via slemhinnorna, säger David Edberg. Därför ska man undvika att peta sig i munnen ögonen eller i näsan utan att först noggrant tvättat händerna.

Normala städrutiner räcker
Att lägga tid på att rengöra ytor ombord efter att lots eller andra utomstående varit ombord, är han dock tveksam till. Han menar att varje arbetsinsats och åtgärd måste vägas mot en eventuell vinst.

– Att följa normala städrutiner bör räcka, säger han. Däremot kan det löna sig att torka av ytor som många är och petar på som knappar, kikare och handtag. Att i den mån det går hålla möten ute på däck istället för inne i fartyget kan också minska risken för smittspridning.
En annan försiktighetsåtgärd som kan ge effekt, enligt David Edberg, är att byta ut tyghanddukar på gemensamma tvättställen mot pappershanddukar. Man bör även hålla avstånd till varandra i dagrum och i mässar. När det gäller måltider finns det inga uppgifter om att någon ska ha blivit smittad genom att äta mat eller dricka vatten. Det ska även gå bra att servera mat i bufféform, så länge säkerhetsavståndet i matkön hålls.

– Man ska också vara extra noga med handhygienen i samband med måltider och tvätta händerna före och efter maten, säger David Edberg.

När det gäller av- och påmönstringar under coronapandemin har rederierna valt olika lösningar. En del har stoppat dem helt medan andra fortsätter att genomföra besättningsbyten, även om det kräver en del planering och anpassning. David Edberg är försiktig med att uttala sig om huruvida besättningsbyten bör genomföras eller inte, men menar att ett totalstopp bara kan vara en kortsiktig lösning.

– Man bör fråga sig om det är en rimlig åtgärd att inte låta personalen åka hem. De kan inte vara ombord hur länge som helst och kanske är det bättre att istället göra det man kan för att minska risken för smittspridning ombord.

Riskfaktorer

De flesta som smittas av covid-19 får endast mildare symptom, men bland de som blir allvarligt sjuka har forskarna identifierat flera riskfaktorer. Dessa är:

• Hög ålder, över 70 år

• Högt blodtryck

• Hjärt- och kärlsjukdom

• Lungsjukdom (ej astma)

• Kraftig fetma

• Diabetes

Utöver dessa riskfaktorer är det möjligt att personer med sjukdom eller medicinsk behandling som påverkar immunförsvaret kan ha ökad risk att bli allvarligt sjuk. I vissa studier har rökare varit överrepresenterade bland de som blir svårt sjuka i covid-19, men kvalitén på de undersökningarna är osäker och antalet studier få. Kunskapen om gravida och covid-19 är mycket begränsad.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook