Etik och moral i ny utbildning

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

2Värdegrundsfrågor lyfts fram i en ny utbildning för sjömän som ska vara klar i början av nästa år. Den vänder sig till alla ombordanställda som har elever på sina fartyg.

Det var länge sedan en sjöman på ett svenskt fartyg var synonymt med en heterosexuell, vit, medelålders man. Redan 1961 började första kvinnan på Sjömansskolan i Kalmar och nationellt mixade besättningar har länge varit en realitet. Ändå visar en färsk studie inom branschen att kränkningar och trakasserier är relativt vanliga. Inom Kommittén för utbildning och rekrytering (KUR) tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Linneuniversitetet tar man nu fram en utbildning för olikheter ombord och för att öka respekten för varandra. Projektledare är Per Barkman, tidigare medarbetare på rederi Sirius personal avdelning.

– Branschen brottas med gamla traditioner och det vill vi ändra på. Utbildningen handlar om etik och moral och kommer att beröra respekt för kön, religion, politisk inriktning, etnicitet, färg och form, säger han.Utbildningen vänder sig till alla anställda på fartyg som tar emot elever.

– Egentligen tror jag att de problem vi ser idag skulle ha löst sig automatiskt om 20 år. De som läser på våra sjöfartsutbildningar idag kommer inte att acceptera den förlegade syn som ibland råder på fartygen. Men vi kan inte vänta så länge och därför gör vi den här satsningen. Utbildningen kommer att vara kostnadsfri och finnas tillgänglig på både svenska och engelska.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook