Eva Ohlsson håller ordning på San

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

I femton år har Eva Ohlsson på Sarf arbetat med sjöfart och arbetsmiljö. Hon konstaterar att de ”mjuka frågorna” fått mer utrymme under senare år samtidigt som hennes egen tjänst blivit friare och mer ansvarsfylld.

Eva Ohlsson hade jobbat som vd-sekreterare i över tio år när hon 1995 sökte sig till sjö-farten. De första åren arbetade hon på Sveriges redareförening för att därefter gå över till Sjöfartens arbetsgivareförbund, Sarf.
– Jag trivdes väldigt bra redan från början, säger hon. Det är en kul bransch där det händer mycket och där arbetsuppgifterna varierar stort.
Hos Sarf tillkom frågor om arbetsmiljö till sjöss. Bland annat genom deltagandet i Sjöfartens arbetsmiljönämnd där Eva är sekreterare och numera den av ledamöterna som suttit allra längst.
– Under mina år i San har arbetet moderniserats. Vi har skaffat en ny hemsida, arbetat om Bam-sjöfart och lagt ut handboken digitalt. Men själva arbetet i San fungerar ungefär på samma sätt som när jag började.
En av de uppgifter i San som hon tycker är allra roligast är arbetsmiljökonferensen som arrangeras varje höst. Hon är den som har det övergripande ansvaret och ser till att allting fungerar.
– Vi väljer tema gemensamt i nämnden och tillsätter sedan en arbetsgrupp som arbetar fram programmet tillsammans. Just nu håller jag på med de sista detaljerna inför årets konferens som är den fjortonde i ordningen.
Ett annat uppdrag för Eva Ohlsson är som sekreterare i Kur, Kommittén för utbildning och rekrytering. Kur samlar ett antal HR-chefer från svenska rederier som tillsammans arbetar med utbildnings- och rekryteringsfrågor.
– Jag ansvarar för de rekryteringsmässor vi deltar i och övriga aktiviteter vi gör för att locka ungdomar att söka till sjöfartsyrkena. Vi har redan gjort mycket för att öka rekryteringen, men det räcker inte och vi kommer att behöva satsa ännu mer.
Vilka åtgärder som ska vidtas fattas beslut om senare i höst.
Att arbetsmiljön på fartygen är en viktig komponent för såväl trivseln ombord som branschens rekryteringsförmåga, är Eva övertygad om. Men hon tror inte att det är brister där som gör att ungdomarna tvekar.
– Min uppfattning är att arbetsmiljön på våra fartyg är bra. Däremot tror jag att de långa tiderna hemifrån ligger oss i fatet, dag-ens ungdomar är nog inte så sugna på att vara borta hemifrån. Å andra sidan har den som jobbar till sjöss långa ledigheter som kan nyttjas för resor och fritidsaktiviteter.
För att nå ut till ungdomarna är det viktigt för branschen att synas på ett positivt sätt, menar Eva Ohlsson och konstaterar
att många hon möter på rekryteringsmässorna aldrig ägnat sjöfarten en tanke. Men hon tror också att sjöfarten behöver vara tydlig med att reagera och bemöta den kritik som ibland blossar upp i medierna i olika frågor.
– Det är viktigt att bemöta kritiken och att göra det med fakta.
För Eva Ohlsson innebär tjänsten hos Sarf inte bara att hon idag arbetar med andra frågor än tidigare, hennes roll som vd-sekreterare har också blivit betydligt självständigare. Från att i början av sin karriär ha tagit stenogram, skrivit texter efter diktafon och hållit ordning på chefens kalender, har hon idag betydligt friare händer och tar själv initiativ till olika projekt. Något som passar henne utmärkt.
– Oftast får jag gehör för mina idéer och jag trivs väldigt bra med att jobba på det sättet. Efter 35 år i yrket har jag en trygghet och erfarenhet att luta mig mot och jag vet mina styrkor och svagheter. Samtidigt är jag fortfarande den som håller ordning och strukturerar. Det sitter i ryggmärgen och är något jag har stor nytta av, inte minst när vi arrangerar konferenser.

Linda Sundgren

Eva Ohlsson
Ålder: 55.
Familj: Man och två barn, 20 och 17 år.
Bor: Villa i Landvetter utanför Göteborg.
Aktuell: Är efter 15 år den ledamot som suttit längst i Sans styrelse.
Bakgrund: Ekonomisk linje på gymnasiet, utbildning till vd-sekreterare. Göteborgs Patentbyrå, Consafe, SEB, AB Volvo, Volvo lastvagnar, Tetra Pak Stålvall, Sveriges Redareförening och Sjöfartens arbetsgivareförbund.
Arbetsmiljötips: Glöm inte att arbetsmiljöarbetet är en ständigt pågående process. Det är ingenting man någonsin blir klar med, även om man naturligtvis kan slutföra vissa enskilda insatser.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook