Färre men allvarligare olyckor

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Förra året rapporterades 139 sjöolyckor till Transportstyrelsen. Det var 17 olyckor färre än året innan. Däremot ökade antalet allvarliga olyckor, från 10 till 29. Sju personer omkom inom yrkessjöfarten 2013, varav 3 på utlandsflaggade fartyg.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook