Fem steg för bättre kommunikation

Sans danska systerorganisation, Sea- health, har givit ut en broschyr om hur kommunikationen mellan land och sjö kan förbättras. Med utgångs- punkt från undersökningar bland ombordanställda har de ringat in fem områden som behöver fungera för en bra dialog.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Sans danska systerorganisation, Seahealth, har givit ut en broschyr om hur kommunikationen mellan land och sjö kan förbättras. Med utgångs- punkt från undersökningar bland ombordanställda har de ringat in fem områden som behöver fungera för en bra dialog.

1. Samarbete på distans. Försök lära känna varandra genom att bjuda in till ömsesidiga besök. Anordna sociala tillställningar och starta projekt tillsammans. Ha regelbunden kontakt med fartygen. Ring inte bara när något behöver utföras utan även för allmänna uppdateringar om läget ombord. Det uppskattas!

2. Kommunikation. Var medveten om svårigheterna att kommunicera. Ställ frågor när du inte förstår vad den andre menar och ge konstruktiv feedback för att visa att du uppfattat vad som sagts. Försök att sätta dig in i den andres situation och våga prata öppet om kulturella skillnader.

3. Skapa förtroende. Du kan inte beordra någon att ha förtroende för dig, det måste vinnas. Håll det du lovar, var ärlig och rättvis, visa förtroende för andra och att du är beredd att lära av misstag. Glöm inte heller att visa uppskattning. Det kan vara svårt när man inte möts på daglig basis, men är inte desto mindre viktigt. Tala om när någon gjort något bra och visa intresse för det jobb som utförs ombord respektive iland.

4. Mejla med omdöme. Mejlen underlättar kommunikationen mellan fartyg och land, men den har också begränsningar. Undvik e-post vid komplicerade ärenden, det är lätt att något missförstås. Skicka inte mejl i affekt. Rannsaka dina formuleringar och hur det du skriver kan komma att uppfattas. Är du osäker, be en kollega titta på det innan du trycker på sändknappen.

5. Svåra och komplicerade budskap. Använd telefon eller boka ett personligt möte. Möjligheterna att ses är ofta begränsade men det kan vara mödan värt. Det är särskilt viktigt när det handlar om nya strategier, aktiviteter och procedurer.

Seahealth broschyr Ship and office on the same wavelength-two worlds meet finns på www.seahealth.dk. Den kan också beställas på www.weilbach.dk/netbutik. asp?t=5&ID=750247. Kostnad DKK 175 exklusive moms.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook