Fokus på socialt samspel under årets arbetsmiljötillsyn

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

I höstas släppte Transportstyrelsen en rapport om den hårt pressade arbetssituationen som råder på många fartyg, främst i färjetrafiken. I år kommer myndighetens arbetsmiljötillsyn att riktas mot bland annat systematiskt arbetsmiljöarbete, kränkningar och trakasserier.

Transportstyrelsens rapport – Sjömännens arbets- och levnadsvillkor – väckte stor uppmärksamhet när den kom den 30 september förra året. Enligt rapporten upplever var tredje ombordanställd en sådan hög arbetsbelastning att de inte orkar göra något efter arbetstidens slut och nästan lika många uppger att arbetstempot ligger på en konstant hög nivå. Drygt en femtedel hinner inte med sina arbetsuppgifter under den schemalagda arbetstiden. Rapporten visar också att kränkningar och trakasserier tycks vara vanligare till sjöss än på arbetsplatser i land. Med rapporten som underlag har Transportstyrelsen beslutat att systematiskt arbetsmiljöarbete (sam) ska vara ett av inspektörernas fokusområden under 2020.

– Föreskriften om organisatoriskt och socialt arbete kan ses som ett förtydligande till hur arbetsgivaren, inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet, ska förebygga och hantera risker kopplade till organisatoriska och sociala arbetsmiljörisker. Det vill säga arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling, säger Christina Östberg.

Den höga arbetsbelastning som rapporten avslöjar är dock ingenting som förvånar Christina Östberg.

– Nej, vår rapport visar i stort sett samma sak som de forskningsrapporter som kommit tidigare. Men den här typen av arbetsskador faller ofta utanför de rapporter som kommer in. De rapporteringsvägar vi har är anmälan om sjöolycka och anmälan och arbetsskada och rör för det mesta olyckor och tillbud till följd av en plötslig händelse. En sådan här kartläggning är ett sätt för oss att ta tempen på hur det står till med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i branschen.

Linda Sundgren, text

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook