För lite sömn hotar sjösäkerheten

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

I höstas genomfördes en vilotidskampanj inom Paris MOU-regionen (Europa och Nordamerika). Kampanjen pågick mellan första september och sista november och 4 041 fartyg inspekterades. Totalt registrerades 912 brister kopplade till vilotidslagen och 16 fartyg kvarhölls. Resultaten bekymrar Paris MoU:s generalsekreterare Richard Schiferli som skrev följande i ett pressmeddelande i januari i år. ”Otillräcklig vila för vaktgående personal har redan orsakat ett antal allvarliga incidenter de senaste åren. Det kan bero på fatigue, ett tillstånd som kan få stora konsekvenser för säkerhet och arbetsmiljö. Tvåvaktssystem är särskilt känsliga i det här hänseendet.”

Elva av de 16 kvarhållna fartygen var general cargo/multipurpose ships, tre bulkfartyg ett containerfartyg samt ett ”övrigt fartyg”. Den vanligaste orsaken till brister var att vilotiden inte registrerats korrekt (449 fall), att vaktgående personal inte fick tillräcklig vila (203 fall), och att det saknades utkik (101 fall). I 21 fall överensstämde bemanningsnivån inte med fastställd säkerhetsbemanning. Flaggstat med flest kvarhållna fartyg var Moldavien med tre nyttjandeförbud. Drygt en fjärdedel av de inspekterade fartygen hade endast två nautiker ombord och dessa var överrepresenterade bland de kvarhållna fartygen.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook